Εγγυήσεις - Επιστροφές

Εγγυήσεις - Επιστροφές


Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε εμπίπτει σε μία από τις παρακάτωπεριπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του η οποία γίνεται σύμφωνα μετα παρακάτω.


"Η εγγύηση των κινητών τηλεφώνων που αγοράζεται από το netbox.gr είναι διάρκειας 2 ετών και 1 έτος εγγύηση για την μπαταριά τους

και καλύπτεται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του προϊόντος και με την ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας επιστροφής από τον πελάτη"

*Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη .Μεταβιβάζεται μόνο εάν υπάρχει το αντίστοιχο αποδεικτικό πώλησης (απόδειξη /τιμολόγιο) από τον πελάτη μας σε κάποιο τρίτο.


Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος και κάλυψης εγγύησης:θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Service Centerτου www.netbox.gr

 • Η εγγύηση περιλαμβάνει την επισκευή του προϊόντος 
 • Αντικατάσταση του προϊόντος με καινούριο γίνεται μόνο σε περίπτωση που δεν επιδιορθώνεται το προς επιστροφή προϊόν
 • Επιστροφή των χρημάτων αγοράς στον πελάτη γίνεται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο καινούριο προϊόν ίδιου ακριβώς μοντέλου με το προς επιστροφή προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αντικατάσταση με άλλον προϊόν διαφορετικού κόστους αφού συνεννοηθεί προηγουμένως με την εταιρεία μας www.netbox.gr πως θα τακτοποιηθεί η διαφορά των χρημάτων.
 • Τα έξοδα αποστολής ,από και προς την εταιρεία μας, επιβαρύνουν τον αγοραστή σε όλες τις περιπτώσεις.  (Επιστροφές δεχόμαστε μόνο με Courier)
 • Δεν υπάρχει εγγύηση στους φορτιστές των προϊόντων
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος στο να κρατήσει back up των αρχείων του πριν αποστείλει την συσκευή για service καθώς είναι πολύ πιθανόν να σβηστούν κατά την επιδιόρθωση της .Για τυχόν απώλεια των αρχείων δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.


Η εγγύηση D.O.A. (Dead On Arrival) παρέχετε για έως 7 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος , και αφορά την άμεση αντικατάσταση

του προϊόντος με καινούριο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

        1. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

       2. Η εγγύηση D.O.A αναφέρετε μόνο σε βλάβη που αφορά συσκευές που είναι "νεκρές" κατά την παραλαβή ή  έχουν κλείσει και δεν ξανάνοιξαν κατά τις πρώτες 7 ημέρες αγοράς του προϊόντος. Εάν η βλάβη αφορά το λογισμικό (software) και όχι το υλικό (hardware), τότε γίνεται επιδιόρθωση του λογισμικού.Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος,όπως για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά , από πτώση,λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή,επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κ.λ.π.

    3. Η υπηρεσία DOA αφορά το βασικό προϊόν και τα παρελκόμενα / αξεσουάρ (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορτιστής, καλώδια,μπαταρία κτλ.) σε μια συσκευασία.Ωστόσο , σε περίπτωση που στην συσκευασία βρεθεί ελαττωματικό κάποιο αξεσουάρ και όχι το βασικό προϊόν , τότε γίνεται αντικατάσταση μόνο στο ελαττωματικό αξεσουάρ

       


Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

 • Υπάρχουν εμφανής σημάδια κακομεταχείρισης του προϊόντος  πχ χτύπημα,γρατσουνιά το οποίο προκάλεσε την δυσλειτουργία του προϊόντος.
 • Παρέμβαση στο λογισμικό της συσκευής,π.χ αλλαγή του λογισμικού του από τον πελάτη,root του λειτουργικού συστήματος.
 • Μη ορθή χρήση του προϊόντος
 • Παρουσία μη φυσιολογικής υγρασίας στην συσκευή
 • Ελεγχθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο service πέραν της εταιρείας μας
 • Σπάσιμο οθόνης
 • Βλάβη σε μπαταρία στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο εγκεκριμένος παρεχόμενος φορτιστής από τον κατασκευαστή.

     Σε αυτή τη περίπτωση μπορούμε να αναλάβουμε την επισκευή του προϊόντος με κόστος που επιβαρύνει τον αγοραστή κατόπιν συνεννόησης και επιβεβαίωσης κόστους επισκευής ή σας το επιστρέφουμε πίσω με  χρέωση τα έξοδα αποστολής με κούριερ. Το προϊόν φυλάσσεται στην αποθήκη της εταιρείας μας για χρονικό διάστημα μέχρι 30 μέρες, εάν δεν πάρουμε κάποια απάντηση ή επιβεβαίωση από τον πελάτη μετά  το πέρας των 30 ημερών διατίθεται στην αγορά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται γιαπροσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας,τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάςμας το προϊόν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στηναρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικόσας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα τηςυπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιομεταφορέα). Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή,  θα σας επιστρέψουμε στοσύνολό  του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, μετον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.
 
Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14)ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμηκαι δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για τηνεπιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη ησυσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικάπροϊόντα και υλικά.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης ηοποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και τωνχαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματικήαποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θασας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθετέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης καιεπιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικώνόπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο καιγια την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομημονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματαότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωσηυπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης, εκτός και αναφορά αγορά που πραγματοποιήσατε έπειτα από δική μας πρόταση.
Η αίτηση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί άμεσα ηλεκτρονικά ή με συστημένηεπιστολή προς την Εταιρία μας ή  μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σαςμέσα στην Έδρα της εταιρια μας .
  
Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος: Στην περίπτωσηπου το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε,μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τηναγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν τηνπερίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική τουκατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.
Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεταιμε δικό μας κόστος.
 

Φόρμα συμπλήρωσης RMA για επιστροφές προϊόντων
κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε.Αφού κατεβάσετε και συμπληρώστε την φόρμα RMA μετά θα μας την αποστείλετε μαζίμε το προϊόν που προορίζεται για επισκευή.
Σημείωση: προιντα χωρις την φόρμα RMA ΔΕΝ επιστρέφονται πισω

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι περιπτώσειςόπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση δεν μπορείνα επιστραφεί. Εάν για ειδικούς λόγους γίνει δεκτή η επιστροφή τέτοιαςπερίπτωσης, τότε η εταιρεία θα καταβάλει μέρος του τιμήματος το οποίο θαπροσδιορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με την κατάσταση τουπροϊόντος και την τρέχουσα εμπορική του αξία του και αφού προηγηθεί έλεγχος τηςκατάστασης του στο κέντρο διανομής μας.
Έξοδα αποστολής: η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδαμεταφοράς βαρύνουν εσάς δηλαδη τον αγοραστη σε ολες τις περιπτωσεις.